d e x e n e r o

· · · a r c h i t e c t u r e | f e m i n i s m · · ·

Monte, casas e lume – Unha aproximación desde a crítica ecofeminista á ordenación do territorio en Galicia

Nunha panorámica superficial do mundo do lume, a presenza de mulleres resulta aparentemente anecdótica. A súa visibilidade nos distintos escenarios do complexo quebracabezas que supón a problemática dos incendios forestais en Galicia é moi reducida; demasiado…

Fagan memoria das noticias sobre a autoría dos lumes, das imaxes do servizo de extinción, dos comités da administración autonómica, ou dos foros de debate sobre os lumes, o ordenamento e a xestión do territorio. É que elas non prenden? Non apagan? Non deciden? Non reflexionan sobre os incendios forestais, as súas causas e consecuencias?

Para tentar dar resposta a estas preguntas, o equipo do proxecto Batefogo reúne neste volume achegas de diferentes autoras que, desde a súa disciplina, reflexionan sobre o papel das mulleres na prevención e extinción dos incendios forestais.

adquire o libro | purchase the book


Árbores que non arden. As mulleres na prevención de incendios forestais.

Novas, María e Sofía Paleo. "Monte, casas e lume. Unha aproximación desde a crítica ecofeminista á ordenación do territorio en Galicia." En Árbores que non arden. As mulleres na prevención de incendios forestais, ed. Proxecto Batefogo, 79–93. Vigo: Catro Ventos, 2019.

Siguiente Publicación

Anterior Publicación

© 2023 d e x e n e r o

Tema de Anders Norén