d e x e n e r o

· · · a r c h i t e c t u r e | f e m i n i s m · · ·

ABOUT

«We have no sociology of architecture.»

Denise Scott Brown (1989)

Dexenero [Dexeneroconstrucion] é un proxecto iniciado en Galiza en 2012 co obxectivo de achegar a perspectiva de xénero á arquitectura e, en última instancia, á sociedade. A transformación do noso hábitat baixo o ollo crítico do feminismo é unha cuestión de xustiza social; trátase dunha loita de progreso por mellorar a calidade do lugar no que vivimos.

Dexenero está formado por María Novas, Sofía Paleo e, desde 2020, Lucía Escrigas.

. . . . .

Dexenero is a project which was born in Galicia in 2012 with the aim of approaching a gender-based perspective to architecture and society. The transformation of our habitat under the critical eye of feminism is a question of social justice; it means a challenge of progress to improve the quality of the place we live in.

Dexenero are María Novas, Sofía Paleo and, since 2020, Lucía Escrigas

Je me suis agacée parfois au cours de discussions abstraites d’entendre des hommes me dire : “Vous pensez telle chose parce que vous êtes une femme” ; mais je savais que ma seule défense, c’était de répondre : “Je la pense parce qu’elle est vraie”.

Simone de Beauvoir (1949)

© 2024 d e x e n e r o

Tema de Anders Norén