d e x e n e r o c o n s t r u c i ó n

From Femenine to Feminist Architecture

Architecture and [Cyber]Feminism

Compostela, Territorio das Mulleres

A Cidade das Mulleres

Safari Fotográfico en Oviedo

Silvia Blanco

Pilar Calderón

Oihane Ruiz Menéndez

Nerea Calvillo

O campus de Ourense dende a Perspectiva de Xénero

Rita Fernández Queimadelos

Gender stereotypes in technological studies at UDC

Hábitat & Género

Retos para unha Cidade Igualitaria

Arquitectura y Género

A Arquitectura ten Xénero?

Luces de Neón

© 2017 dexeneroconstrucion