d e x e n e r o

· · · a r c h i t e c t u r e | f e m i n i s m · · ·

Hábitat & Género

[GAL] Módulo de aproximación ao concepto de xénero e ao recoñecemento das súas implicacións transversais na produción social do hábitat.

 
[ESP] Módulo de aproximación al concepto de género y al reconocimiento de sus implicaciones transversales en la producción social del hábitat.

plataforma ASForma | ASForma platform

Hábitat a escala humana.

Elaboración do documento cos contidos teóricos do temario do módulo 2 do curso en liña “Hábitat a escala humana”. Arquitectos Sen Fronteiras en colaboración coa Universidade da Coruña.

Siguiente Publicación

Anterior Publicación

© 2024 d e x e n e r o

Tema de Anders Norén