▸◂▸◂▸ d e x e n e r o ◂▸◂▸◂

Hábitat & Género

[GAL] Módulo de aproximación ao concepto de xénero e ao recoñecemento das súas implicacións transversais na produción social do hábitat.

 
[ESP] Módulo de aproximación al concepto de género y al reconocimiento de sus implicaciones transversales en la producción social del hábitat.

texto completo | full text

Hábitat y género.

Elaboración do documento cos contidos teóricos do temario do módulo 2 do curso en liña “Hábitat a escala humana”. Arquitectos Sen Fronteiras en colaboración coa Universidade da Coruña.

Next Post

Previous Post

© 2019 dexenero