d e x e n e r o

· · · a r c h i t e c t u r e | f e m i n i s m · · ·

Compostela, Territorio das Mulleres

Colaboración na metodoloxía de traballo a través da participación no grupo de traballo multidisciplinar da iniciativa. Compostela, Territorio das Mulleres é un proxecto transversal para a confluencia de recursos que están traballando a prol da igualdade de xénero na cidade de Santiago de Compostela, e para a promoción da participación aberta dos axentes sociais e o sector económico co fin de crear un mapa de recursos, lugares e equipamentos que axuden a construír unha cidade igualitaria e amigable coas mulleres.

Ao mesmo tempo, o mapa serve para explorar unha dimensión turística orientada a facer de Compostela unha cidade women friendly, cuxo selo axudará na consolidación da capital galega como destino turístico.

As funcións do grupo foron poñer en común criterios de selección, formulación de compromisos, mapeo colectivo etc. tanto dos establecementos como do conxunto de recursos do mapa.

dexeneroconstrucion_practices_territorio_mulleres_02_1042

Grupo de traballo multidisciplinar formado por Uqui Permui (responsable do deseño e da creación do proxecto), Lucia Canoura (responsable da coordinación técnica), Encarna Otero (historiadora), Patricia Porto (educadora social e libreira), Yolanda Ferro (directora-xerente en funcións de Turismo de Santiago), María Novas (arquitecta) e Rita Sobrado (hostaleira e secretaria da Asociación Hostelería Compostela).

dexeneroconstrucion_practices_territorio_mulleres_logo_1042

A presentación do proxecto © Alba Sotelo

Compostela, Territorio das Mulleres. Concellería de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo. Concello de Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2016.

Siguiente Publicación

Anterior Publicación

© 2024 d e x e n e r o

Tema de Anders Norén