▸◂▸◂▸ d e x e n e r o ◂▸◂▸◂

O campus de Ourense dende a Perspectiva de Xénero

Os mapas son representacións ideolóxicas. A confección de mapas é un dos principais instrumentos que o poder dominante usou historicamente para a apropiación dos territorios. Desta maneira, os mapas que circulan habitualmente son o resultado da mirada que o poder dominante recrea sobre o territorio producindo representacións hexemónicas ou “miradas interesadas”. A utilización crítica de mapas, en cambio, apunta a xerar instancias de intercambio colectivo para a elaboración de narracións e representacións desde diversas instancias hexemónicas.

Dexeneromapa: Cartografíando o Campus de Ourense dende a Perspectiva de Xénero

Mapeo do Campus de Ourense a partir da perspectiva de xénero tendo en conta cuestións como: coidados, socialización, accesibilidade, transporte público, seguridade, mestura de usos, percepción do medo, equipamentos, espazos de xogo, iluminación, rueiro, espazos para a conciliación, mobiliario urbano, mobilidade, etc.

16.00 – 16.30 / introducción e REFERENCIAS

16.30 – 17.30 / PERCORRIDO de recoñecemento

17.30 – 18.30 / posta en común + MAPA de SÍNTESE

[Resultados en fase de elaboración]

En Xornadas “Muller e Urbanismo” 2015: Mapeos Participativos dende a Perspectiva de Xénero. Unidade de Igualdade. Universidade de Vigo. Facultade de Ciencias da Educación, Campus Universitario As Lagoas–Ourense, 10/11 de decembro de 2015.

Next Post

Previous Post

© 2019 dexenero