d e x e n e r o

· · · a r c h i t e c t u r e | f e m i n i s m · · ·

Arquitectura e [ciber]feminismo

Facer arquitectura é significar, é un acto político; ten unha dimensión social. O entendemento social da produción arquitectónica significa abordar o estudo dos grupos sociais en relación á disciplina. Nun contexto de desigualdade, identificar os sesgos culturais resulta clave á hora de promover valores contemplados nos dereitos humanos como a igualdade de xénero. Nesta procura, a chegada das TIC supoñen un punto de inflexión: a democratización das tecnoloxías da información e o nacemento de novos espazos globais de comunicación veñen representando unha oportunidade inédita para a difusión e o encontro de arquitectas, investigadoras e activistas na posta en cuestión do discurso oficial da arquitectura.

texto completo libre descarga | full text open access

Arquitectura e [ciber]feminismo. Unha interesección coa socioloxía e o xénero.

NOVAS, María e Sofía PALEO. "Arquitectura e [ciber]feminismo. Unha interesección coa socioloxía e o xéneror." BAC Boletín Académico Revista de Investigación y Arquitectura Contemporánea 6 (2016): 62–74, https://doi.org/10.17979/bac.2016.6.0.1393.

Siguiente Publicación

Anterior Publicación

© 2024 d e x e n e r o

Tema de Anders Norén