▸◂▸◂▸ d e x e n e r o ◂▸◂▸◂

A Arquitectura ten Xénero?

Dende antigo, a arquitectura foi un máis dos campos dominados polo home. Ata ben entrado o século XX poucas mulleres fixeron desta a súa profesión, e as que tal cousa ousaron foron relegadas a un segundo plano ou concentraron o seu labor en tarefas consideradas máis propiamente femininas pola súa vinculación ao doméstico, tal como o deseño de interiores ou de mobiliario.
Invisibilización historiográfica, discriminacións salariais, infrarrepresentación en postos de liderazgo…, […] Seguimos asumindodiscursos que invisibilizan e reproducen uns determinados patróns que non incorporan a perspectiva de xénero, garante do camiño cara á igualdade efectiva.

texto completo | full text

A arquitectura ten xénero?

En Caderno de análise A fondo, Diario Sermos Galiza, núm. 57: 8 de marzo: xénero, unha cuestión de clase, p. 7.

Next Post

Previous Post

© 2019 dexenero